Onze missie:

We willen met PrinsenZwam deel uit maken van de circulaire economie.

Hiermee kunnen we de wereld en onze omgeving een stukje mooier maken. Wij zorgen voor:

Zuivere lucht

Schoon water

Voldoende voedsel

Duurzame energie

Comfortabele huisvesting

Zinvolle werkgelegenhed

Circulaire economie

Circulaire economie willen we in onze stad laten groeien. Er is een juiste balans op sociaal, economisch en ecologisch gebied. People, Planet, Profit. Lokale samenwerking om volwaardige kringlopen te bereiken. Heb je ideeën om de schakels in onze keten uit te breiden en rond te sluiten? Laat het weten via de link met ons netwerk!

Het terugdringen van de CO2-uitstoot voor zuivere lucht kan onder meer worden bereikt door minder afval te verbranden, minder transport te gebruiken en minder afhankelijk te zijn van energie piek behoeften. Afvalstromen omzetten in reststromen, consumeren van lokaal geteelde producten en piekbelastingen van energie in de tijd afstemmen met het beschikbare aanbod. Het zijn denkrichtingen die we graag in de praktijk willen brengen.

Schoon water is een vanzelfsprekendheid waar weinig bij wordt stil gestaan. In onze omgeving is voldoende water beschikbaar. En afval- en hemelwater worden keurig via riolering afgevoerd en vervolgens gezuiverd weer ter beschikking gesteld. Scheiden van kringlopen kan voor water prima worden verwezenlijkt. De uitdaging bestaat erin om dit tegen een acceptabele prijs te doen.

Hoe dragen wij ons steentje bij?

Voldoende voedsel voor mens en dier. Voor plant en organisme. Het is de kern van de biologische kringloop die we gescheiden willen houden van de technische kringloop. Dit is het gedachtengoed van de circulaire economie. Voldoende voedsel door oesterzwammen te kweken op reststroom van koffiedik. Door vermicast te verkrijgen uit bodemactiviteit in de reststroom van substraat dat overblijft na de zwammenteelt. Vermicast als voedsel voor bloemen en planten om een mooier en groener Breda te verwezenlijken.

Energie als basisbehoefte. We kunnen niet zonder energie. En we hoeven niet zonder energie te leven. Duurzame energie is ons streven. Bewustwording creëren bij hoge verbruiken en afvragen of dit op een andere manier of ander tijdstip kan worden verbruikt. Het comfort van voldoende energie beschikbaar te hebben op elk gewenst moment.

Over ons 3
Over ons 4

© 2023 | Prinsenzwam

Scroll naar boven